We are your contact for used industrial crane systems. With hebewerk Bulgaria you will find used:
✓ Single and double-girder bridge cranes
✓ Gantries (indoor and outdoor)
✓ Pillar and wall-mounted slewing jib cranes

Ние сме вашият партньор за употребявани индустриални кранови системи. С hebewerk България ще намерите употребявани:
✓ мостови кранове с един и два греда
✓ Портални кранове (закрити и открити)
✓ Стълбови и стенни кранове с въртяща се стрела

Used Crane components available:

✓ Hoists: rope and electric chain hoists

✓ Trolleys

✓ Electric motors for crane systems

Налични са използвани компоненти на Crane:

✓ Подемници: въжени и електрически верижни подемници

✓ Колички

✓ Електрически двигатели за кранови системи